Pěstouni

Pěstouni
Pěstouni

Hlavní idea / Design / Sazba / Fotografie / Ilustrace

Sdružení pěstounských rodin je nezisková organizace, která pomáhá náhradním rodinám. Symbolika v grafickém pojetí tiskovin se tedy vztahuje k rodině jako přístavu, kotvě, k domovu. Důležitou roli hrají pestré barvy, vtipné či dětské motivy, kresba srdce značící lásku. To vše odpovídá vidění světa očima dítěte, které je v centru zájmu sdružení.

Klient: Sdružení pěstounských rodin
Rozsah projektu: letáky, výroční zprávy, plakáty, skládačky, pozvánky, kalendář, PF, prezentační desky, samolepky, děkovné certifikáty atd., zajištění jazykové korektury

Pěstouni
Pěstouni
Pěstouni
Pěstouni
Pěstouni
Pěstouni
Pěstouni
Pěstouni
Předchozí projekt
Všechny projekty
Následující projekt