Persefona

Persefona
Persefona

Hlavní idea / Design / Sazba / Ilustrace

Sdružení Persefona poskytuje odborné sociální poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Jedním z realizovaných projektů byly tiskoviny pro kampaň upozorňující na terapii ke zvládání agrese ve vztazích. Grafika je postavena na zhmotnění postav agresorů, kteří nastiňují svůj příběh. Záměrně byla využita oranžová barva, kterou oběti domácího násilí podle psychologů používají velmi často.

Klient: Persefona z. s.
Rozsah projektu: letáky, kartičky určené pro madla v MHD, plakáty, inzeráty, pozvánky, PF, zajištění jazykové korektury

Persefona
Persefona
Persefona
Persefona
Persefona
Předchozí projekt
Všechny projekty
Následující projekt