Janus

Janus
Janus

Hlavní idea / Design / Sazba / Fotografie

Sdružení Janus se zaměřuje na práci s dětmi a mladými lidmi, kteří vyrůstali mimo přirozené rodinné prostředí nebo v náhradní rodinné péči. Dominantním motivem tiskovin je bludiště, které symbolizuje obtížné putování životem a zároveň ukazuje Janus jako průvodce na cestě ven. Grafika se – v souladu s pojetím světa očima mladých – inspiruje syrovým uměním ulice, dětskými hrami apod. Dotvoření některých tiskovin bylo součástí pracovní terapie (vázání tkaniček, připevňování knoflíků atd.).

Klient: Janus o. s.
Rozsah projektu: vizitky, hlavičkový papír, inzeráty, PF, tiskoviny, flash bannery, pozvánky, výroční zprávy, nálepky, prezentační desky, letáky atd., zajištění výroby, tisku a jazykové korektury

Janus
Janus
Janus
Janus
Janus
Janus
Předchozí projekt
Všechny projekty
Následující projekt