DAKO

Logo / Jednotný vizuální styl / Kancelář / Informace / Propagace

Společnost DAKO Brno je předním leadrem ve výrobě betonových prefabrikátů. Kompletní vizuální styl vzešel z vítězství ve výběrového řízení. Koncept 3D grafického prvku loga tkví ve spojení symbolů plochých a prostorových dílců. Snadnost jejich montáže na fasádu i jejich čisté, až puristické architektonické řešení reprezentuje jednoduchá linka grafického prvku i písma Carot Sans z české písmolijny od Storm Type Foundry.

DAKO
DAKO
DAKO
DAKO
DAKO
DAKO
DAKO
DAKO
DAKO
DAKO
DAKO
Předchozí projekt
Všechny projekty
Následující projekt