7points

7points
7points

Hlavní idea / Logo / Jednotný vizuální styl / Design / Sazba

Jedna firma, více činností. Architektura, projektování, revitalizace bytových domů. Jedno logo nestačí. Navržen soubor 4 log vycházejících z jedné myšlenky – čísla 7, které se prostým pootočením proměňuje v obrys domu, balkonu, úhelníku apod. Důraz na soulad barev, použito originální korporátní písmo Purista. Výsledkem je moderní, jednoduchý, snadno zapamatovatelný vizuální styl s širokým využitím.

Klient: 7points, s. r. o.
Rozsah projektu: loga, logomanuál, vizitky, hlavičkový papír, razítka, nálepky, prezentační desky, referenční listy, katalog, dotazník, předávací a reklamační protokol, dodací list, banner, cedule, polep aut, tiskoviny atd.

7points
7points
7points
7points
7points
7points
7points
7points
7points
7points
Předchozí projekt
Všechny projekty
Následující projekt